Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

"Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 803 560,00 zł. Wartość całej inwestycji: 1 696 982,80 zł brutto.

Zadanie jest kontynuacją zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowości Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska".

Zadanie zakończone i rozliczone.

W ramach zadania zrealizowano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, remont jezdni, wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych, pobocza gruntowe, umocnienie powierzchnie skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne.

Harmonogram realizacji zadania:

  1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – 06/2020
  2. Zdjęcie warstwy humusu – 06/2020
  3. Roboty ziemne – 07/2020
  4. Wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych – 08/2020
  5. Remont jezdni – 09/2020
  6. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – 09/2020
  7. Pobocza gruntowe – 10/2020
  8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 10/2020
  9. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne – 10/2020
1323

Powrót