Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska

,,Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 355 681,00 zł. Wartość całej inwestycji: 8 950 435,71 brutto.

Zadanie zakończone i rozliczone.

W ramach zadania zrealizowano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, remont elementów odwodnienia drogi, roboty ziemne, remont podbudowy drogi, remont nawierzchni drogi, nawierzchnia poboczy gruntowych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, inne roboty.

Harmonogram realizacji zadania:

  1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – 07/2022
  2. Elementy odwodnienia drogi – 08/2022
  3. Roboty ziemne – 08/2022
  4. Podbudowy – 09/2022
  5. Nawierzchnia drogi – 10/2022
  6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 11/2022
  7. Inne roboty – 11/2022
604

Powrót