Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowości Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

"Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowości Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 555 929,00 zł. Wartość całej inwestycji: 1 810 661,48 zł brutto.

Na każdym z wymienionych odcinków zrealizowano następujące roboty: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont jezdni, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz remont rowów.

Zadanie zakończone i rozliczone.

 

1547

Powrót