Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 1+030,22 do km 1+329,41 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

,,Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 1+030,22 do km 1+329,41 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 044 360,00 zł. Wartość całej inwestycji: 1 483 887,07 brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie i przebudowa sieci, budowa sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej, odwodnienie korpusu drogowego, roboty ziemne, droga, chodnik dla pieszych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz roboty wykończeniowe.

Harmonogram realizacji zadania:

  1. Roboty przygotowawcze – 06/2024
  2. Zabezpieczenie i przebudowa sieci – 08/2024
  3. Budowa sieci oświetlenia ulicznego – 09/2024
  4. Przebudowa sieci teletechnicznej – 07/2024
  5. Odwodnienie korpusu drogowego – 07/2024
  6. Roboty ziemne – 08/2024
  7. Droga – 09/2024
  8. Chodnik dla pieszych – 09/2024
  9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 09/2024
  10. Roboty wykończeniowe – 09/2024
204

Powrót