Remont drogi gminnej K420048 w km 0+003 - 0+843 w miejscowości Leśnica, Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska

,,Remont drogi gminnej K420048 w km 0+003 - 0+843 w miejscowości Leśnica, Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 498 591,00 zł. Wartość całej inwestycji: 1 217 699,70 brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, remont elementów odwodnienia drogi, remont podbudowy drogi, remont nawierzchni mostu, remont nawierzchni drogi oraz elementy bezpieczństwa ruchu.

Harmonogram realizacji zadania:

  1. Roboty przygotowawcze – 10/2023
  2. Remont elementów odwodnienia drogi – 10/2023
  3. Remont podbudowy drogi - 10/2023
  4. Remont nawierzchni mostu - 11/2023
  5. Remont nawierzchni drogi - 11/2023
  6. Elementy bezpieczeństwa ruchu + stała organizacja ruchu - 12/2023
270

Powrót