Budowa drogi gminnej w km 0+003,35 - 0+164,23 wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica - Groń (Muchówka), Gmina Bukowina Tatrzańska

"Budowa drogi gminnej w km 0+003,35 - 0+164,23 wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica - Groń (Muchówka), Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 643 846,00 zł brutto. Wartość całej inwestycji: 1 762 376,22 zł brutto.

W ramach zadania zrealizowano następujące roboty: roboty przygotowawcze, roboty mostowe, budowę drogi wewnętrznej wraz z dojazdami, zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie sieci energetycznej, przebudowę sieci teletechnicznej, roboty wykończeniowe i towarzyszące, przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż potoku oraz przebudowę ogrodzeń.

Zadanie zakończone i rozliczone.

1272

Powrót