Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)

,,Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 212 700,00 zł. Wartość całej inwestycji: 4 164 017,90 brutto.

Zadanie zakończone i rozliczone.

W ramach zadania zrealizowano: roboty przygotowawcze, remont elementów odwodnienia drogi, remont podbudowy drogi, remont nawierzchni chodników na moście, dylatacje, remont nawierzchni drogi, remont podbudowy i nawierzchni skrzyżowań, elementy bezpieczeństwa ruchu.

Harmonogram realizacji zadania:

  1. Roboty przygotowawcze – 05/2023
  2. Remont elementów odwodnienia drogi – 06/2023
  3. Remont podbudowy drogi - 06/2023
  4. Remont nawierzchni chodników na moście, dylatacje - 07/2023
  5. Remont nawierzchni drogi - 08/2023
  6. Elementy bezpieczeństwa ruchu + stała organizacja ruchu - 09/2023
  7. Remont podbudowy skrzyżowań - 06/2023
  8. Remont nawierzchni skrzyżowań - 08/2023
460

Powrót