Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska

"Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 036 879,00 zł. Wartość całej inwestycji: 2 250 528,86 zł brutto.

Zadanie zakończone i rozliczone.

W ramach zadania zrealizowano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, remont jezdni drogi gminnej, remont mijanek z wymianą nawierzchni na kostkę betonowa i brukową, remont poboczy i opasek gruntowych, remont poboczy i opasek z prefabrykatów betonowych, elementy ulic, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Harmonogram realizacji zadania:

 1. Roboty rozbiórkowe – 06/2021
 2. Zdjęcie warstwy humusu – 06/2021
 3. Roboty ziemne – 07/2021
 4. Odwodnienie korpusu drogowego – 07/2021
 5. Remont jezdni drogi gminnej – 10/2021
 6. Remont mijanek z wymianą nawierzchni na kostkę betonowa brukową – 09/2021
 7. Remont poboczy i opasek gruntowych – 10/2021
 8. Remont poboczy i opasek z prefabryaktów betonowych – 09/2021
 9. Elementy ulic – 09/2021
 10. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – 09/2021
 11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 10/2021
 12. Inne roboty – 10/2021
841

Powrót