Przebudowa drogi gminnej 420047K w km od 0 + 007,50 do km 1 + 061,00 w miejscowości Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska

,,Przebudowa drogi gminnej 420047K w km od 0 + 007,50 do km 1 + 061,00 w miejscowości Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 973 553,00 zł. Wartość całej inwestycji: 5 953 257,59 brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, rozbudowa drogi, chodniki, zjazdy, przebudowa przepustu w km 0+012,30, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa ruchu z oznakowaniem, roboty wykończeniowe, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci energetycznej oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Harmonogram realizacji zadania:

 1. Roboty przygotowawcze – 04/2024
 2. Roboty rozbiórkowe – 05/2024
 3. Roboty ziemne – 06/2024
 4. Rozbudowa drogi – 09/2024
 5. Chodniki – 07/2024
 6. Chodniki zjazdy – 07/2024
 7. Zjazdy – 07/2024
 8. Przebudowa przepustu w km 0+012,30 – 08/2024
 9. Odwodnienie – 09/2024
 10. Elementy bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie – 10/2024
 11. Roboty wykończeniowe – 09/2024
 12. Budowa oświetlenia ulicznego – 08/2024
 13. Przebudowa sieci energetycznej – 08/2024
 14. Przebudowa sieci teletechnicznej – 08/2024
161

Powrót